Els rius

El perfil d’un riu

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/perfil/index.htm

Els rius dibuixen el paisatge

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/erosio/index.htm

I quan plou un riu

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/rius/index.htm

Xarxa hidrogràfica de Catalunya

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/index.htm

Què és la hidrografia?

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/index.htm#